Grass and Food

बाख्रा कस्तो ठाँउमा कसरी पाल्ने

  • - बाख्रा पाल्दा पहिला जग्गाको छनोट गर्नु पर्छ । जग्गा दक्षीण फर्केको हल्का भीरालो वा सम्म जग्गा राम्रो मानिन्छ ।
  • - खोर बनाउँदा सके सम्म उत्तर दक्षीण मोहडा बनाउँदा राम्रो मानिन्छ ।
  • - कम्तीमा १०० वटा माउ बाख्रा पाली उन्नत जातका बोका प्रयोग गर्दा कम्तीमा ३ वर्ष पछाडी बाट लाम लिन सकिनेछ ।
  • - पाठा पाठी बोका ब्याउने माउ वा अन्य बाख्रा फरक फरक खोरमा खाख्दा राम्रो मानिन्छ ।
  • - बाख्रामा कम्तीमा ५ पुस्ता हाड नाता पार्नु हुदैन ।
  • - बाख्रालाई विशेष गरी हिउँदमा हरियो घाँस नभएको अवस्थामा सुकायको घाँस (साइलेज) वा पराल काटेर दाना मिसाई खुवाउन सकिन्छ ।
  • - एक रोपनी जग्गामा १० वटा बाख्रा पाल्न सकिनेछ ।
  • - घाँसको विरुवा पाईने स्थान नवलपरासी,  सम्पर्क: बामदेव खनाल ९८४६०८८६८२ तनहुँ गुणादी, ९८४७४८४४७२ नवलपरासी, गंगा दत्त अधिकारी ९८४१७७४९८२ धादिंग  
  • माथी उल्लेखित विवरण यस फार्मको निजी विवरण हो । वृस्तीत जानकारीको लागी नजीकको पशु सेवा कार्यलयमा वा केन्द्रिय भेडा बाख्रा प्रबद्धन कार्यलय हरिहर भवन ललितपूर  मा सम्पर्क गर्नु होला ।

 

 

बाख्राको लागी दाना
यसमा हेरफेर पनि गर्न सकिनेछ
सि.न    दाना    आहारमा प्रतिशत अनाजहरु
१    मकै    ४०
२    दालको चोकर    २०
३    गहँुको चोकर    १५
४    भटमासको पिना    १०
५    सखर    ७
६    मिनिरल मिक्सचर    २
७    नुन     १
८    गेडा गुडी     ५